بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) استان کرمان
هم‌اکنون 43 نفر با این مجموعه مرتبط هستند.
عکسنوشته مهدوی :مشخصات ظاهری امام زمان (عج)

عکسنوشته مهدوی :مشخصات ظاهری امام زمان (عج) ادامه دارد...

پرسش وپاسخ مهدوی :وظایف منتظران امام زمان (عج) چیست؟

پرسش وپاسخ مهدوی :وظایف منتظران امام زمان (عج) چیست؟ ادامه دارد...

سلسه مباحث امام زمان شناسی : امام مهدی(عج) در قرآن 12

امام مهدی در قرآن 12: وقایع نزدیک ظهور در قرآن ادامه دارد...

عکسنوشته مهدوی : مهدی (ع) از فرزندان حضرت فاطمه (س)

عکسنوشته مهدوی : مهدی (ع) از فرزندان حضرت فاطمه (س) ادامه دارد...

پرسش وپاسخ مهدوی :وظیفه ویژه عالمان و کارشناسان دینی در معرفی امام زمان (علیه السلام)چیست؟

پرسش وپاسخ مهدوی :وظیفه ویژه عالمان و کارشناسان دینی در معرفی امام زمان (علیه السلام)چیست؟ ادامه دارد...

عکسنوشته مهدوی : طلوع خورشید از مغرب

عکسنوشته مهدوی : طلوع خورشید از مغرب ادامه دارد...

پرسش وپاسخ مهدوی :وظیفه شیعه نسبت به امام زمان چیست؟

پرسش وپاسخ مهدوی :وظیفه شیعه نسبت به امام زمان چیست؟ ادامه دارد...

سلسه مباحث امام زمان شناسی : امام مهدی(عج) در قرآن 10

امام مهدی در قرآن 10: سیصد و سیزده یار در قرآن ادامه دارد...

بیشتر ببینید...

بازگشت به ابتدای صفحه

تلفن
نشانی
03432222337
کرمان، خیابان امام خمینی کوچه 16، بنیاد فرهنگی مهدی موعود(عج)
پیامک
30001366